Køb i butik

Tingene på siden kan også købes i fysiske butikker. De bliver indtil videre forhandlet i to butikker, så hvis de ting du ser på siden ser interessante ud kan du tage et smut forbi. De to butikker er:

Den Kristne Boghandel I Skjern

Den Kristne Boghandel ligger i Skjern på Østergade 3. Yderligere information kan findes på deres egen hjemmeside: http://www.denkristneboghandel.dk/

Arkens boghandel

Arkens boghandel ligger i Esbjerg på Strandbygade 40. Yderligere information kan findes på Arkens egen hjemmeside under fanen boghandel: http://www.arkenesbjerg.dk/html/body_boghandel.html