ORD OM HÅB – DET EVIGE LIVS HÅB

Er der liv, er der håb, siger et gammelt ord. Vi kan vende det og sige: Er der håb, er der liv. Håbet er en uhyre vigtig del af livet. Uden håb dør mennesket, er der blevet sagt. At miste håbet over livet gør at mange ikke orker at leve. De ser ingen vej og ingen fremtid. Alt er meningsløst, og da kan man jo lige så godt gøre en ende på livet. Hvor vigtigt at være med til at række mennesker i den situation håb, så de vover at leve.

Men der er så mange slags håb. Nogen er vage og ubegrundede, mens andre er stærke og velbegrundede. Når Det nye testamente taler om levende håb, er det med grundlag i Jesu opstandelse, 1 Pet 1,3. Hans opstandelse varsler, at hver den som sætter sin lid til ham, skal opstå til evigt liv og delagtighed i Guds herlighed. Denne vished bar de første kristne martyrer gennem lidelse, tortur og død. Også i dag er det kendetegnende for kristne i trængsel, at håbet er grundlæggende for dem.

Derfor disse ord om håb fra Bibelen. De går som en rød tråd gennem hele Det nye testamente. At tro på Jesus er også at håbe på ham. Han har lovet, at han vil komme igen og gøre alle ting nye. Derfor er kristenlivet rettet frem over. Vi venter på ham som en gang kom, og vi glæder os til, at han kommer for at oprette sit rige i herlighed. Det er min bøn, at du i mødet med disse ord må fornyes i håbet og få mod til at møde dagene, uanset hvad de måtte bringe, i vished om at det bedste ligger foran os.

Kurt Hjemdal

Ord om bøn

“Disse ord om bøn og opmuntring til bøn er taget ud af den sammenhæng, hvor de står i Bibelen.
Rigdommen og betydningen er bedst, når du ser hvilken sammenhæng ordet står i.
Alligevel kan ordene sagtens bruges som mannakort til inspiration og opmuntring til dèt vigtige kald alle kristne står i: At bede for alle mennesker.
Gud har åbnet en dør ind til en kraftkilde for fattige, hjælpeløse syndere.
Vores Far i Himmelen glæder sig, når Hans børn kommer.
Jens Jensen

Ord til tro

“Midlet som Gud bruger for at nå os mennesker, er Ordet. Guds Ord er levende og virkende. Et Ord fra Guds mund har utallige gange forandret et menneskes liv. At give et menneske Guds Ord med på vejen, kan være den bedste måde at vise dem, at vi holder af dem. Disse enkle mannakort kan være med til at bringe Guds Ord til steder, hvor det ellers ikke er normalt, at Guds Ord kommer: På gaden, på arbejdspladsen, i tog og bus, ved besøg m.m.”, Jens Jensen

Nådeord

“Det vigtigste ord i Bibelen er ordet om Guds nåde i Jesus Kristus. Ved det ord får vi del i frelsen, og himlen åbner sig for os. Derfor er det godt stadig at vende tilbage til dette ord. Det er virkelig livets ord, som giver håb og trøst til alle som ikke ser vej og er uden håb. Lad disse ord gennemrisle din bevidsthed om igen og om igen ved hjælp af disse mannakort så du oplever det ordet siger: Smag og se, at Herren er god, Salme 34,9”, Kurt Hjemdal

Ord fra salmernes bog

“Ingen andre af Bibelens bøger er så velbrugt i kirkens liv som Salmernes bog. Den bedes daglig i tidebønnerne i Den katolske Kirke og i anglikanernes Evensong. Også i Danmark har generation efter generation hentet trøst og mod ved læsning af Salmerne. Mit håb er, at disse mannakort kan blive til inspiration og velsignelse for nye generationer. Her er sjæleføde på livsvejen.”, Kurt Hjemdal